Resultaten 11 - 20 van 78

In april 2020 is het 75 jaar geleden dat  Overijssel is bevrijd van de Duitse bezetter. Een bijzonder lustrum waaraan in Overijssel veel aandacht geschonken zal worden. In aanloop naar 2020 zoeken RTV Oost en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) naar verhalen en materialen over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. 6 april 2019 is het WO2 Café in Bibliotheek Hardenberg.In april 2020 is het 75 jaar geleden dat  Overijssel is bevrijd van de Duitse bezetter. Een bijzonder lustrum waaraan in Overijssel veel aandacht geschonken zal worden. In aanloop naar 2020 zoeken RTV Oost en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) naar verhalen en materialen over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. 6 april 2019 is het WO2 Café in Bibliotheek Hardenberg.

Het motto; een gezonde geest hoort in een gezond lichaam en in een gezond lichaam hoort een gezonde geest!

Dat dit zo werkt, hebben een aantal senioren in zowel Hardenberg kern als in Dedemsvaart al ontdekt. Daar zijn al vanaf eind 2016 studiekringen actief! Eens in de paar weken bij elkaar komen om met een groep geïnteresseerden een gezamenlijk gekozen onderwerp te bespreken en te bestuderen. Dat is in één zin samengevat het doel van een Studiekring. Een Studiekring is geen cursus met een docent en er worden geen lezingen door deskundigen gegeven, maar wel een groep mensen die verschillende interesses hebben en die hun kennis willen verbreden. Er wordt gewerkt met thema’s! Een thema kan sociaal, maatschappelijk, historisch, wetenschappelijk, cultureel of van andere aard zijn. Bijvoorbeeld: beeldende kunst: sculpturen, muziek: componisten, religie: Islam, literatuur, de Wet maatschappelijke ondersteuning, reizen enzovoort. Het werken met een thema leidt voor iedereen tot nieuwe kennis of toetsing van eigen inzichten aan die van anderen. Hierdoor is er altijd sprake van persoonlijke verrijking.

Eén van de grondleggers en grote inspirator van Studiekringen in Nederland is Maurice de Greef. Wij hebben Maurice uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019. De bijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt om 14.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Gashouder te Dedemsvaart. Hebt u belangstelling om aan te sluiten bij de bestaande groepen? Zowel in kern Hardenberg als in Dedemsvaart is een 2e groep van start gegaan. In beide groepen is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Wilt u in één van de andere kernen betrokken zijn bij de opzet van een studiekring, dan helpen de Bibliotheek en De Stuw u daar graag bij! Wilt u gewoon wat meer weten en u laten inspireren? Ook dan bent u van harte welkom op 26 maart a.s.

Wat u nog moet weten: van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Dit houdt in dat ze op gezette tijden een onderwerp kunnen inbrengen (alleen of samen met anderen), deelnemen aan de discussie en betrokken zijn bij de uitwerking van bepaalde aspecten.

Aanmelden (graag voor 22 maart) kan via of neem contact op met 0523-270271.

In het kader van De Week van het Geld, dat landelijk plaatsvindt van 25 maart t/m 29 maart, organiseert de Werkgroep “Hardenberg taalt naar laaggeletterden” een inspirerend symposium op dinsdagmiddag 26 maart van 15.30-17.00 uur in De Gashouder te Dedemsvaart. Deze bijeenkomst is gericht op professionals binnen organisaties die direct contact hebben of kunnen krijgen met mensen die laaggeletterd zijn en daardoor soms in armoede (zijn of komen te) leven.

Woensdagavond 6 maart vond de regionale ronde van de Voorleeswedstrijd in Ommen plaats. Elf kandidaten afkomstig uit Ommen, gemeente Dalfsen,  gemeente Hardenberg en gemeente Twenterand deden mee aan deze wedstrijd in Theater De Carroussel.  De winnaars gaan door naar de provinciale ronde in het ZINiNtheater in Nijverdal die plaatsvindt op woensdag 10 april.

Door werkzaamheden is de website van de Bibliotheek niet bereikbaar van zondagochtend 10 maart, 10:00 uur, tot maandagochtend 11 maart, 8:30 uur. Maakt u gebruik van de BibliotheekApp dan moet u deze vanaf 11 maart opnieuw instellen.

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Van 23 – 31 maart organiseert de Bibliotheek Hardenberg een expositie ‘Heldinnen en De Moeder de Vrouw’. Dit in het kader van de Nationale Boekenweek die dan plaatsvindt met het thema ‘De Moeder de Vrouw’. Voor die expositie is de Bibliotheek op zoek naar kunstenaars en creatievelingen die hun werk, passend bij dit thema, daar willen exposeren.

Heb je een mooi kunstwerk gemaakt dat past bij de thema's 'heldinnen' of 'De Moeder De Vrouw'? En mag het publiek dat bewonderen? Geef je dan op voor de 'Expositie Heldinnen en De Moeder de Vrouw'.