Conversatielessen

Wil je nog meer oefenen in het spreken van de Nederlandse taal? Volg dan conversatielessen bij de Bibliotheek! Conversatielessen zijn groepsbijeenkomsten waar anderstaligen gezamenlijk onder leiding van een docent verder kunnen oefenen in het spreken van de Nederlandse Taal. De lessen worden verzorgd door Luc Pol, oud docent NT2. Hij heeft de spreeklessen bedacht en werkt samen met de Bibliotheek en Taalpunt Hardenberg.

Voor wie?

Mensen met een anderstalige achtergrond, die inburgeringscursussen hebben gevolgd of volgen. Wil je meedoen aan de lessen dan moet je al redelijk Nederlands kunnen spreken en verstaan. De taal leer je het beste door vaak te oefenen. Tijdens de inburgeringslessen heb je al veel geleerd, maar meestal is dit niet voldoende. Vaak spreek je alleen mensen die ook jouw taal spreken. Taal is belangrijk voor alle dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen, een bezoekje aan de huisarts of gemeentehuis of een verzekering in orde brengen. Je moet zoveel regelen!

Voordat je begint aan de lessen is er een kennismakingsgesprek.

Waarom?

Met het spreken van de Nederlandse taal kan je je beter verstaanbaar maken in de samenleving en vind je bijv. eerder werk. De spreeklessen kunnen je helpen om sneller werk te vinden of om aan het werk te blijven. Jouw werkgever vindt het niet alleen belangrijk dat je je werk goed doet maar ook dat je goed Nederlands kunt spreken. Ook bereiden de spreeklessen je voor op het Staatsexamen NT2.

Hoe?

In een groep van ongeveer 7 mensen praten we over veel verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden bedacht door de taalcoaches. De deelnemers mogen ook zelf met een onderwerp komen. Vrijuit praten is belangrijk maar de coaches letten er ook op hoe je een goede zin maakt. Soms geven we wat extra aandacht aan de grammatica.

Lessen zijn gratis

De conversatielessen zijn gratis. Het lidmaatschap van de Bibliotheek is wel verplicht. Inschrijven doe je bij de administratie of online. Je bent een jaar lang gratis lid en je krijgt een bibliotheekpas. Na een jaar betaal je voor het lidmaatschap. Vraag bij de Bibliotheek wat je kunt lenen. Ook mag je gebruik maken van de computers.
Voor de koffie en de thee wordt een (kleine) vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wanneer en waar?

De lessen zijn op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur en worden gehouden in een ruimte van de Bibliotheek.

Aanmelden

Aanmelden is altijd mogelijk.  Dit kan via taalpunt@bibliotheekhardenberg.nl of aan de balie bij de Bibliotheek/Taalpunt in de Bibliotheek.