Website voorlezen

iWorkspace

iWorkspace, wat is dat?
iWorkspace is een werk- en ontmoetingsplaats in de bibliotheek. De intentie is om gelegenheid te geven aan mensen om elkaar te ontmoeten en ideeën te ontdekken, te verkennen en uit te wisselen. Open, zonder dat er vooraf over voorwaarden, planning en/of agenda nagedacht en onderhandeld wordt.
Bij de verdere ontwikkeling van ideeën en projecten zal vroeg of laat de vraag op tafel komen wat de maatschappelijke en sociale meerwaarde is.
En over een mogelijke uitvoering zal in het verdere traject goed nagedacht worden. Enkele aspecten die daarbij aan de orde komen: Wie kunnen we hierbij inschakelen? Kan er aangesloten worden bij een bestaande organisatie en/of deskundige? Lijkt de tijd geboren voor een geheel nieuwe aanpak? En ook het eigenaarschap van een op te zetten project is zeker van belang: in principe blijft diegene die het idee inbrengt ook de eigenaar en de eindverantwoordelijke.

De rol van de bibliotheek is die van een betrokken facilitator. De bibliotheek voert niet het idee en/of project zelf uit, maar ondersteunt iedereen die op dit gebied initiatieven wil nemen, met de bibliotheekruimte als ontmoetingsplek en alle beschikbare communicatiekanalen voor mogelijke uitwisseling tussen mensen en ideeën.

Er loopt al een project. Klik hier voor het project 'Leersaam' van Gerrit Reinders.

i Workspace new