Website voorlezen

boek aan huis

bibliotheek_aan_huisBibliotheek aan huis

Voor wie?
De dienstverlening van de Bibliotheek aan huis (ook wel Boek-aan-huis-dienst) richt zich op inwoners van de gemeente Hardenberg die door een (tijdelijke) handicap, door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen. Ook de afstand naar de bibliotheek kan een belemmering zijn om zelf de bibliotheek te bezoeken.
Bibliotheek aan huis richt zich niet op bewoners van de verzorgings- en verpleegtehuizen in de gemeente Hardenberg. Zij kunnen gebruik maken van de aldaar aanwezige wisselcollecties

Hoe werkt de Bibliotheek aan huis?
De werkwijze is, dat bij iedere lezer thuis gemiddeld één maal per drie weken boeken worden geruild. Dit gebeurt op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip door steeds dezelfde vrijwilliger.
De vrijwilliger komt eerst een keer langs voor een kennismakingsbezoek om de belangstelling van de lezer te peilen en verstrekt informatie over de werkwijze van de dienst.

Wat kost het?
De lezer betaalt het contributiebedrag en ontvangt een lidmaatschapskaart van de bibliotheek. Er worden verder geen extra kosten in rekening gebracht.

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Openbare Bibliotheek in uw woonplaats. U kunt ook bellen: 0523 - 270271 of mailen.