ANBI Bibliotheken Gemeente Hardenberg

Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in de gemeente Hardenberg zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen  

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg
Kvk-nummer: 41022744
Bezoekadres hoofdvestiging: Parkweg 1a5, 7772 XP Hardenberg
Postadres: Parkweg 1a5, 7772 XP Hardenberg
E-mailadres:  
Raad van toezicht:
Dhr. P.H.J. Nij Bijvank (voorzitter)
Dhr. A.A. Pool (penningmeester) 
Mw. Snoek - Voorrendt (secretaris) 
Mw. A. Ruitenberg
Dhr. J. Abbink
Directeur:

E. Evers
 
Beloningsbeleid: 
medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hardenberg te bevorderen en in stand te houden, dit in de ruimste zin van het woord. 

Beleid

pdfBeleidsplan Bibliotheek Hardenberg

Verslaglegging

pdfJaarverslag 2017
pdfJaarverslag 2018
pdfJaarverslag 2019
pdfJaarverslag 2020

Financiële verantwoording

pdfJaarrekening 2016
pdfJaarrekening 2017
pdfJaarrekening 2018
pdfJaarrekening 2019