Vacature: Lid van Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 18 september 2023 08:47

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg zoekt in verband met een vacature een nieuw lid. De bibliotheek is de laatste jaren volop in ontwikkeling en is veranderd van een traditionele bibliotheek naar een brede maatschappelijk educatieve organisatie. De bibliotheek is niet alleen binnen het cultureel domein actief maar werkt ook nauw samen met organisaties binnen onderwijs en het maatschappelijk/sociaal domein.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen. De RvT stelt het meerjarenbeleid vast en heeft een controlerende taak ten aanzien van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag. De RvT hanteert het principe van Cultural Governance.De RvT is werkgever en toezichthouder en adviseert de directeur-bestuurder in het streven naar een flexibele, wendbare en toekomstbestendige organisatie.De RvT streeft naar een vertegenwoordiging van verschillende aandachtsgebieden, zoals onderwijs, facilitaire dienstverlening, sociaal domein, cultuur, financiën en/of juridische achtergrond.De RvT streeft naar een evenwichtige spreiding van leden over de gemeente Hardenberg.De RvT kent geen vergoedingsregeling.

Profiel

Wij komen graag in contact met jou wanneer je jezelf herkent in onderstaand profiel of hier binnen een termijn van 2 jaar naar toe wil groeien:

  • Je bent woonachtig in de gemeente Hardenberg.
  • Je hebt affiniteit met en belangstelling voor de brede maatschappelijke functie van de bibliotheek in de samenleving.
  • Je hebt gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen in onze gemeente.
  • Je beschikt over een goed en relevant netwerk.
  • Je hebt algemene bestuurlijke en samenwerkende kwaliteiten, liefst met aantoonbare relevante ervaring.
  • Je bent in staat om een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Periode

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. De termijn gaat in vanaf de datum van toetreden. Daarna kan deze nog één maal verlengd worden met eveneens een termijn van vijf jaar.

Belangstelling

Heb je belangstelling voor deze functie ? Dan ontvangen wij graag jouw reactie vóór 7 oktober per email: eddy.evers@bibliotheekhardenberg.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie RvT.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij