Medewerkers kinderopvang ontvangen certificaat ‘Voorleescoördinator in de kinderopvang’

Gepubliceerd op: 1 juli 2024 14:43

Op woensdag 26 juni hebben pedagogisch medewerkers van kinderopvang de Beestenboel te Rheezerveen en Schuinesloot en pedagogisch medewerkers van 7 locaties van Stichting Welluswijs hun certificaat ‘Voorleescoördinator in de kinderopvang’ ontvangen. De medewerkers hebben de training gevolgd en zijn nu in staat om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren.

Iedere voorleescoördinator heeft een voorleesplan geschreven. Hierin wordt het doel en de visie van de kinderopvang ten aanzien van leesbevordering opgesteld en op welke ontwikkelpunten jaarlijks de focus ligt.

Iedere locatie heeft een actuele collectie en een aantrekkelijke (voor)leeshoek.
De voorleescoördinator en voorleesconsulent van de Bibliotheek werken samen om collega’s én ouders te enthousiasmeren, stimuleren, ondersteunen en informeren.

BoekStart in de kinderopvang

Het door ‘Kunst van Lezen’ geïnitieerde BoekStart in de kinderopvang richt zich op de structurele samenwerking tussen Bibliotheek en Kinderopvang. Doel is om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang.

BoekStart is een effectief bewezen programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvanglocaties die deelnemen aan BoekStart hebben een goed voorleesklimaat met een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen.