Nieuws uit de Bibliotheek

Bibliotheek, De Stuw, Seniorweb en Alfa-college werken samen om ouderen digitaal te laten meedoen

In onze samenleving is het belangrijk dat mensen steeds meer kunnen werken met computer en internet. De overheid vraagt een formulier online in te vullen, de belastingaangifte moet digitaal en inzicht in het pensioen is ook digitaal te verkrijgen. De Bibliotheek, De Stuw, Seniorweb en het Alfa-college vinden het belangrijk dat ouderen ook digitaal vaardig zijn en online zelfvertrouwen hebben en bundelen daarom hun krachten. In december en januari organiseren zij gezamenlijk Klik & Tik cursussen in Hardenberg, Gramsbergen en Sibculo.

Vitaal Online

De vier partijen werken met elkaar samen in het project ‘Vitaal Online’, onderdeel van het project Samen Online. Doel van het project is ouderen meer digitaal vaardig te maken en meer online zelfvertrouwen te geven. Er wordt sterk gericht op het vergroten van inzicht, overzicht en zelfvertrouwen van ouderen. Zodat ze minder afhankelijk worden van de techniek en eigen regie over (digitale) zaken kunnen houden.

Klik & Tik cursussen

Om dit doel te kunnen behalen organiseren de partijen gezamenlijk Klik & Tik cursussen die van start gaan in december op locaties in Hardenberg, Gramsbergen en Sibculo. In groepen krijgen deelnemers les in het werken met de computer. Door de groepsbijeenkomsten is er ook onderling contact, kunnen mensen elkaar stimuleren, van elkaar leren en tips uitwisselen. De lessen worden gegeven door studenten van het Alfa-college die ondersteund worden door medewerkers van de Bibliotheek. Gedurende 5 weken nemen studenten van de ICT-opleiding van het Alfa-college de ouderen mee op een ontdekkingsreis naar de mogelijkheden van de computer en het internet.

Data, locaties en tijden

De cursussen worden gegeven in de Bibliotheek in Hardenberg, in De Binder in Gramsbergen en De Horst in Sibculo. De cursussen vindt twee keer per week plaats op maandag en dinsdag van 9.30 – 11.30 uur op de volgende data: 3, 4, 10, 11, 17 en 18 december 2018 en 7, 8, 14 en 15 januari 2019.

Iedereen die interesse heeft in deelname aan de Klik & Tik cursussen kan contact opnemen met de Bibliotheek via 0523-270271.