Over ons

ANBI

ANBI Bibliotheken Gemeente Hardenberg

Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in de gemeente Hardenberg zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen  

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg
Kvk-nummer: 41022744
Bezoekadres hoofdvestiging: Parkweg 1a5, 7772 XP Hardenberg
Postadres: Parkweg 1a5, 7772 XP Hardenberg
E-mailadres:  
Raad van toezicht:
Dhr. P.H.J. Nij Bijvank (voorzitter)
Dhr. A.A. Pool (penningmeester) 
Mw. Snoek - Voorrendt (secretaris) 
Mw. A. Ruitenberg
Dhr. J. Abbink
Directeur:

E. Evers
 
Beloningsbeleid: 
medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hardenberg te bevorderen en in stand te houden, dit in de ruimste zin van het woord. 

Beleid

pdfBeleidsplan Bibliotheek Hardenberg

Verslaglegging

pdfJaarverslag 2017
pdfJaarverslag 2018
pdfJaarverslag 2019

Financiële verantwoording

pdfJaarrekening 2016
pdfJaarrekening 2017
pdfJaarrekening 2018
pdfJaarrekening 2019

Over de Bibliotheek

De Bibliotheken in de gemeente Hardenberg zijn onderverdeeld in 6 vaste bibliotheekvestigingen en 5 servicepunten. Er is dus altijd wel een bibliotheek in de buurt te vinden. Bij de Bibliotheken kun je terecht voor boeken, tijdschriften, kranten, muziek, dvd's, informatie en nog veel meer. Ook organiseren de bibliotheken verschillende cursussen en activiteiten waarin u iets kunt leren of die zorgen voor ontspanning. 

Bekijk hier het overzicht van de bibliotheken: het adres, de openingstijden en de contactgegevens.

Missie
De missie van de Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg luidt als volgt:

"De bibliotheek is voor iedere burger in haar werkgebied een laagdrempelige, eigentijdse voorziening voor informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning. De bibliotheek levert maatwerk voor iedere burger in haar werkgebied, die informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning wil voor het nastreven van fundamentele menselijke waarden: vrijheid, welvaart, ontplooiing van de samenleving en het individu, constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van democratie."

Onze dienstengids laat goed zien wat de Bibliotheken in de gemeente allemaal bieden:

Dienstengids

Lees ook het Beleidsplan waarin onze plannen van 2018-2021 staan beschreven:

Beleidsplan 'Lezen, leren, ontwikkelen en meedoen'. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij een privacy verklaring opgesteld, waarin we duidelijk maken hoe we omgaan met persoonsgegevens. 

Privacy verklaring