Leven & Leren

Om te kunnen participeren en jezelf goed te kunnen redden in de samenleving zijn lezen, schrijven en mediawijsheid, maar ook rekenen basale vaardigheden. Dit ondersteunen zit in de DNA van de Bibliotheek en daar richten wij ons op, we zijn de expertpartner voor de ondersteuning van deze basisvaardigheden. Ons motto is niet voor niets 'Iedereen de kans geven om mee te doen in de samenleving'.

Onze doelstellingen zijn dan ook:

  • Versterken van eigen kracht van burgers
  • Ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
  • Bestrijden laaggeletterdheid
  • Vergroten (digi)taal- en basisvaardigheden
  • Bevorderen sociale participatie

Om aan deze doelstellingen te voldoen bieden wij verschillende cursusmogelijkheden aan zoals Taalpunt, Klik & Tik, Digisterker en Conversatielessen. Maar ook individueel kunt u ook diverse cursussen volgen via www.oefenen.nl. 

Meer informatie over onze cursussen vindt u onder het tabblad 'Leven & Leren'.