Direct naar de inhoud

Sociale Kaart Hardenberg

Wat is de Sociale kaart Hardenberg?

Sociale kaart Hardenberg is een internetsite waar actuele (adres)informatie te vinden is over lokale/regionale organisaties voor zorg, welzijn en wonen die relevant is voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en huisartsen. Maar ook gegevens van patiënten- en consumentenorganisaties, woningbouwcorporaties en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Al jaren heeft Bibliotheek Hardenberg voor de gemeente Hardenberg een database onderhouden waar momenteel bijna 600 adressen van organisaties, beroepskrachten, verenigingen, vrijwilligers, etc. zijn opgenomen. Deze nieuwe website ontsluit de gegevens uit die database en wordt beheerd en onderhouden door Bibliotheek Hardenberg.

Wat zijn de voordelen van de Sociale kaart?

  • Actuele gegevens: op elk moment van de dag kunnen wijzigingen worden ingevoerd;
  • Overzichtelijk: Sociale kaart Hardenberg is volgens een vast stramien opgezet;
  • Snelle zoektocht: U vindt snel relevante aanbieders en kunt vervolgens via de contactinformatie (telefoonnummer, website, emailadres) snel contact leggen.
  • Landelijke samenwerking: onder de paraplu van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) werken bibliotheken samen om efficiënt en overzichtelijk (een) sociale kaart(en) met zo mogelijk landelijke dekking te onderhouden. Meer informatie op de landelijke website http://www.gidsvoornederland.nl/toepassingen/wmo-en-3-decentralisaties

Voor welk gebied? 
Voor de gemeente Hardenberg.

Voor wie? 
De Sociale kaart Hardenberg is een informatiekanaal voor een ieder die informatie zoekt over zorg, welzijn en wonen. Zowel publiek als professionals kunnen de sociale kaart gebruiken als startpunt voor hun zoektocht naar een dienst of adres in de regio.

Ga naar de website van Sociale Kaart Hardenberg via deze link