De tarieven per 1 januari 2019:

Tot en met 15 jaar Gratis
16-17 jaar € 12,50
18 jaar en ouder € 45,00
Instellingen / Schoolabonnement                                                   € 45,00
Boek-aan-huis-dienst € 45,00
Studiekringabonnement (Bibliotheek+deelname Studiekring) € 65,00
Digitaal abonnement (alleen e-books) € 42,00
Deelnemers taaltrajecten - één termijn gratis; zie hieronder  
Duplicaat lenerpas/partnerpas €  2,50
Mini-abonnement 1 maand €  5,00
Mini-abonnement 2 maanden €  9,00
Speelfilms Gratis
Toptitels €  1,50
Reserveren binnen Overijssel Gratis
Reserveren buiten Overijssel €  3,50
Print/kopie A4 (zwart/wit) €  0,05
Print/kopie A4 (kleur) €  0,20
Print/kopie A3 (zwart/wit) €  0,10
Print/kopie A3 (kleur) €  0,40
Gebruik internet Gratis
CD of DVD uit Rotterdam (CDR) €  3,00


Korting van € 1 bij incassobetaling van het abonnementstarief

Voor nieuwe leden die aangeven per incasso te willen betalen, gaat de korting meteen in. Als u wilt overstappen naar incasso-betaling, kunnen we om administratief-technische redenen meestal niet direct die € 1 korting doorvoeren. De acceptgiro-procedure is dan al gestart en die moet eerst helemaal afgerond worden.

Toch kunt u dan ook wel direct van die korting profiteren. Vraag ernaar bij het inleveren van uw ingevulde incasso-machtiging en we zetten dan voor u een tegoed van € 1 op uw bibliotheekpas die u naar eigen inzicht kunt gebruiken (bijvoorbeeld voor printen, leengeld of telaatgelden).

Aantal te lenen media

Er mogen totaal maximaal 10 bibliotheekmaterialen tegelijkertijd geleend worden

Leentermijnen

De leentermijn van boeken, cd's, cd-rom's en dvd's is 3 weken
De leentermijn van talencursussen is 6 weken
De leentermijn van toptitels is 2 weken

Materialen van andere bibliotheken hebben soms een afwijkende leentermijn. Dit doet zich met name bij verlengingen wel eens voor, let daarom op de inleverdatum op uw bon.

Vergoeding bij overschrijding uitleentermijn

De bibliotheken werken met een boete-per-dag-systeem: u betaalt per openingsdag die u te laat bent.
Het boetetarief per openingsdag voor alle materialen bedraagt € 0.10 per item, met uitzondering van toptitels, waarvoor een bedrag van € 0.50 per openingsdag per item geldt.
Lees meer over financiele registraties

Reductie voor deelnemers aan taaltrajecten

Iemand die een taaltraject volgt via het Taalpunt, deelneemt aan Conversatielessen of aan een inburgeringsexamen werkt, heeft recht op een gratis bibliotheeklidmaatschap tijdens het traject met een maximumduur van één jaar.
Dit gratis bibliotheeklidmaatschap kan aangevraagd worden met dit formulier.

Teruggave kosten bibliotheeklidmaatschap

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de kosten van het bibliotheeklidmaatschap terug te vragen bij de gemeente Hardenberg. Uw financiële situatie mag geen belemmering zijn om mee te doen aan het maatschappelijk verkeer en daarom is er een Sociaal Cultureel Fonds ingesteld. Het bibliotheeklidmaatschap is een van de zaken die vanuit dat fonds vergoed kunnen worden. U moet daarvoor een aanvraagformulier invullen. Dat aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de afdeling Werk, Welzijn en Educatie van de gemeente Hardenberg. Telefonisch opvragen is ook mogelijk onder nummer 0523-289753 tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook met de Publieksdienst contact opnemen, onder andere door te bellen met: 14 0523 (kengetal niet nodig).

Lees meer over het Sociaal Cultureel Fonds